רשימה או טבלה: T-S K15.58

רשימה או טבלה T-S K15.58

תגים

תיאור

List, neatly written, of 26 people pledging gifts of 5 to 60. The ten most generous donors remain anonymous, the relevant entry being 'mattan,' which is the beginning of the biblical verse 'a gift in secret averts anger' (Prov. 21:14), understood as 'the anger of God.' Verso, in a different script, hasty entries of donations made over three consecutive weeks (the first is incomplete) and, again in another hand, notes on pledges during a later week. On this page, too, a number of pledges are anonymous. The second week is headed by 'the h[aver] the nagid Musa, the eldest son of Nagid Avraham II b. David b Avraham I Maimonides, d. Nov. 1290. (Information from Cohen, Voice of the Poor)

T-S K15.58 1v

1v

תיעתוק

Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).

recto, left hand page

 1. אלש' פרג אללה אלכרזי ½ 5
 2. מתן ½ 7
 3. אברהים ידיע היתון? 14
 4. מתן 25
 5. אלח' פכר אלכאפי 2
 6. אלכהן יעקוב א' ענאב 9
 7. אל]ח' עפיף אנשאדרי [כך] 19
 8. אב]ו יוסף ואלדה ½ 9
 9. מתן 12
 10. עבד אלואחד א' ישע 6
 11. אלח' שמס טיבי 12
 12. מתן ½ 13
 13. אלש' מוסי אלכראטין 13
 14. מתן 13
 15. מתן 15
 16. מתן 24
 17. מתן 70
 18. מוסי א' ששון 6
 19. מוסי א' אלבלקסי 6
 20. מוסי א' דאווד 6
 21. יוסף אלחזן ½ 5
 22. אלח' נצר אללה א' אלצורי 5
 23. מתן ½ 8
 24. מתן 15
 25. מוסי א' רצי 10
 26. אברהים א' אלחאשר 9

----

 1. 320

verso, right hand page

 1. יוסף אבו נאשי 5
 2. יהושוע ½ 7
 3. אברהים מסכא ½ 7
 4. מתן 10
 5. מתן 7
 6. מתן 39
 7. מתן 30
 8. שבת בהר בחוקותי
 9. אלח' מוסי אלנגיד 54
 10. אברהים חדרה? 15
 11. מתן 12
 12. מתן 12
 13. עפיף נשאדרי 12
 14. מתן 15
 15. יעקוב בן טבאך אלשראב 10
 16. מתן ½ 7
 17. [ה]בה בן .כי 8
 18. אברהים מעאפה? 11
 19. עבד אלואחד דגאגי 8
 20. אברהים מנאשפי 20
 21. ש במדבר
 22. מתן 8
 23. מתן 10
 24. דאוד סמאך 13
 25. עבדון שרף אלדניא ½ 5
 26. רצי ½ 4
 27. תמן מקצאר מסאמיר 20
 28. תמן כשב נקי 45
 29. מתן ½ 7
 30. מנאחם דגאגי ½ 7
 31. ½ 742?

שוליים: עבד אל........

left hand page

------- -------- -----

 1. ½ 530 ½ 252 893?

------- --------- --------

 1. 9[..] ½ 783 085

------ -------- --------

 1. [...] ½ 303 203

-------------------

 1. ½ + ? 6302
 2. שבת שלח לך
 3. הבת לה והבה ריפי מתן
 4. ½ 5 11 23
 5. תמן נקא[ד]ה? ריפי מוסי ס..
 6. ½ 20 15 24 4

תרגום

T-S K15.58 1r

1r
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S K15.58: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.