רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: T-S Ar.54.59

רשימה או טבלה T-S Ar.54.59
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה
  2. ציטוט
    Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).
    כולל digital edition