רשימה או טבלה: T-S Ar.54.59

רשימה או טבלה T-S Ar.54.59

תגים

תיאור

Fragment (lower part) in the same hand [Shelomo b.Eliyyahu's] as T-S K15.74; T-S K15.88; T-S NS J256. List of cash receipts, arranged according to days and indicating which official collected the sums and to whom they were delivered. In several cases, orders of payment, referred to here as hawala, literally, transfer of debt, were given. Some items are noted as 'balance of his vow,' or 'part of what he owes.' Only the column 'Tuesday,' headed by the Nagid who gives 10 dirhams (next highest payment: 5), is completely preserved (9 contributions). Besides a hawala of 5, there were 34 dirhams in cash, of which 25 were delivered to the parnas Baqa, while the writer retained 9. The total of one collection, presumably for a week, was 162 dirhams, for which a collector's fee of 6 dirhams was charged, while three other persons, two parnasim and a beadle, brought 45 plus 19 dirham plus 1 dinar and 45 plus 10 1/2 [? not visible on microfilm]. Total 119 1/2 dirhams plus 1 dinar; also a sum of approximately 160 dirhams, for which a jibaya, collection fee, of 6 dirhams was paid. (Information from Mediterranean Society, II, p. 488, App. C 45, dated first part of 13th century)

T-S Ar.54.59 1v

1v

תיעתוק

Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).

recto, left-hand page

 1. ................בן פ..[
 2. ....................] ה
 3. ......רק
 4. .......]מ.. ה`
 5. ..[.......]ה אלנאכודה
 6. ג ½
 7. ומנצור אלסופר כהן בו אלמגד סמסאר
 8. א ה
 9. קסב וגבאיה
 10. ו
 11. אורד אברהים אלפרנס מה
 12. וביד בו מנצור בן בק(א) יט א
 13. ואורד ען בו אלפרג שׁמשׁ
 14. מה
 15. ואורד וגבאיה
 16. יד ו

תרגום

T-S Ar.54.59 1r

1r

recto, right-hand page

 1. [
 2. פ[
 3. מן מפצל מ[......רק
 4. אלנפיס צ[...] ג
 5. תנא בן אלפר[א]? ג
 6. אלגמלה כ[
 7. ביד אלסעיד יז ½
 8. יום אלג` ובידי ג
 9. סיידנא הנגיד ירום הודו י
 10. ברכאת ביאע א
 11. לוי בן עמראן נקלי א
 12. אלאסעד אבי אלמנא סכרי ה
 13. אלרשׁיד בו אלחסן תתמה נדרה [ב]?
 14. בו אלחסן שׁראבי אלחדאדין א
 15. מן בו אלעלא צבאג כהן ממא עליה ד
 16. בו מנצור בן אלכאתב ב
 17. אלגמלה כו בידי ומן
 18. אלמתקדם יציר גמלה מא בידי
 19. ג כט
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S Ar.54.59: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.