רשימה או טבלה: ENA NS 77.33

רשימה או טבלה ENA NS 77.33

תגים

תיאור

List (fragment) of recipients of charity, mentioning someone who "lives in the golden stone" and also an orphan Ibn al-Qaṭā'if. In the hand of Ḥalfon b. Menashshe?

ENA NS 77.33 1

1

תיעתוק

Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).
  1. שי? ידור פי חגר אלדהב
  2. ואכוה אלצבאג
  3. אם פתיאן
  1. הל[א]ל [א]למקדסי
  2. ........]פי.[

תרגום

ENA NS 77.33 2

2

verso

  1. וב]נתהא ואבנהא
  2. אם רייסה
  3. יתים בן קטאיף
  4. ..].לה
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 77.33: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain