רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: ENA NS 77.291

רשימה או טבלה ENA NS 77.291
  1. ציטוט
    Mark Cohen, The Voice of the Poor in the Middle Ages (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2005).
    לdigital edition, מהדורה, תרגום ראה
    • no. 69