רשימה או טבלה: ENA 2713.26

רשימה או טבלה ENA 2713.26

תגים

תיאור

List. Fragment (in the same script and arrangement as T-S 20.112 (PGPID 4576), T-S 24.76 (PGPID 4578), and ENA NS 13.22 (PGPID 12708)), containing the names of 51 households, at least 15 of which are identical with T-S 24.76. Legible items: 17 receive 10 (dirham=dirhams), total 85; 17 receive 10 (dirh), total 170; 9 receive 15 (dirh), total 135; 4 receive 20 (dirh), total 80; 1 receive 25 (dirh), total 25, 1 receive 30 (dirh), total 30; a total of 49 receive a total of 525 dirh. The basic unit allotted to one person clearly was 5 dirhams, as evident from such items as 'the man from Malij and his mother-10,' 'the daughter of Nissim and his mother-10,' 'the two women from Ramla-10' (see T-S K15.97; T-S J1.34). In several lists the number 1 or 2 is written after the amounts of 10, 15, 20. The number could hardly mean a simple additional payment (since then the writer would have changed the number 15 to 16 or 17, respectively); it must have had some other meaning. Had the sheet been preserved to the length of the contemporary T-S 24.76 (also only a fragment) and the sums distributed on the lost part of approximately the same size, the communal expenditure on this charity (presumably doles for a holiday) would have approximated 1,500 dirhams. Even assuming the lowest value of the dirham at this period (Mediterranean Society, I, p. 371, sec. 8) this sum would correspond to about 37 dinars, twice as much as the distribution of bread in T-S Misc.8.25 during one month. (Information from Mediterranean Society, II, p. 439, App. B 2b, dated 1020-1040)

ENA 2713.26 recto

recto

תיעתוק

Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).

recto

 1. בן א[ל..........]י' א' גוהרה ו'
 2. בית אלואני כ' א אלשעראני
 3. ה'? מרת בן מגרביה י' בית
 4. אלכוקש וט' ב' בן נקירה וט'
 5. אום חלילה י' א' לבוה וט'
 6. בן דותירגאן? ך' א' קאלי ה
 7. יוסף דבאג וט' א' עקלה וט'
 8. אלקרדחאני י' סולימן ה' כ'
 9. ..ע]ני וחמיא י' אלרומיה ו'
 10. בית בושיר [ו]ט' ב בית
 11. .].חוס י' חיו[י]ה? ובנתהא י'
 12. א' תולקהיה אלמגרבי ה'
 13. מרת טנעוא ה' בן אלסקט? ך'
 14. אכת מרתה י' בית אל

תרגום

ENA 2713.26 verso

verso

verso (not continous with bottom of recto)

 1. יעקב ה' צהר אלכא[..]ס וט' א'
 2. עיאש ה' בן קודירה כ'
 3. מנצור י' /א'/ אלמליגי ואמה י'
 4. שועאעה ה' בית מכתאר אל
 5. טויל ל' אסד י' א' בן סלמונה
 6. ה' מוסי אליתים ה' בנת שואלה /י'/
 7. בני אלעסקלאני י' מרת סולים
 8. אלדמיריה ה' בנאה רזק י'
 9. בן מכשול ה' סרה ה' גולא[ם
 10. אלגלאם ה'..[א]ל[ר]מליתין י'
 11. מ....ה' א[.]. סתא[ת]? ה? אל
 12. זאגאג ה' בנת ניסאן ואמה
 13. י' אלברקי י' א' יוסף ה' בית
 14. רומי וט'
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 2713.26: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain