רשימה או טבלה: T-S 20.112

רשימה או טבלה T-S 20.112

תגים

תיאור

List of receivers of loaves of bread, similar to T-S 24.76 (PGPID 4578) (S.D Goitein, Mediterranean Society, II, App. B 1), in the same hand having many names and figures in common with it. Much damaged and effaced. It represents partly the left and partly the lower part of App. B, 52 (T-S 18J2.4). Together, the two pieces comprise 42 lines. Still, the original manuscript was longer, for there is clearly a scissors cut through the last line. Dated 1020-1040. (Information from Goitein's index cards and Mediterranean Society, 2:439, 453, App. B 2a and B 52) EMS

T-S 20.112 1r

1r

תיעתוק

Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).
 1. ]...........
 2. ].מ..ז? אל....
 3. ].אלטאריה ו'
 4. ]ל........ה'
 5. ....]ד' יוסף [.
 6. .....].....
 7. .....].....
 8. ]מכת[........
 9. .....]...[....
 10. ]ח' א]סמעיל ..
 11. ]א....ה[.....
 12. ..[יו]ס[פ...]ה..
 13. ].בנת אל[.....
 14. א]למרתעש ב'
 15. .........]
 16. ]...........
 17. ]ואבנהא...
 18. ]לב........
 19. ]אקרבא....
 20. ..].אן ב...
 21. שׁועא ג
 1. מרה מן אלקאהרה ב' אל..[...............
 1. ..]באן ואבנהא א' [א]לגמאל ו'[..........
 2. ... ו' אלאולה? ב' יעקב ........בן מרת אל
 3. גאר ו' בנת מנצור בן ..נה ב' אלאולתי ב'
 4. בן גרידה? ו' עזרה ב' זוהירה ובנתהא ד' בן
 5. זוביבאת ב' אלמבתלא ואכתה ד' [ב]נת שׁאול
 6. בנת אלמ[.....] ובנתהא ד' מרת הליבה? ב'
 7. בית עבד סלאם ו' קראבה לאוני ד' מרת ענטוה
 8. ואמהא ד' מרת דויד ואבנהא [[.]]ח ה .זוחילה ו'
 9. בית בקא ו בית מכתר טוי[ל] ו' מרת ק...א...ב'
 10. אלרומיה ובנתהא ד' אום א[ש]חק? ובנתהא ד'
 11. מרת מחפוץ אלקצר ו' מ[ר]ת כתיר ב' מרת אל
 12. בואב ואבנהא ד' בנת אלמק.. ד' בנת קוביל ד'
 13. קראבה סוכרי ב' אום ע[....] ב' [...]ע......
 14. ואכתה ו' מרת טבאק ב'[................
 15. ו' בית אלעגמי ה' אלנאע.[...............
 16. הלל ד' בית סולים ו' ואלמ[ג]רבי ב' שאמ[י.......
 17. בנת אלקבלה ובנתהא ד' סרר..............
 18. בנת עיאשׁ ב' בית זוריקה .....אליא ד' ב[י]ת
 19. ...י ד' אכתין פרחון ד' מרת [...]ד ואבנהא ד'

תרגום

T-S 20.112 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 20.112: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.