רשימה או טבלה: T-S AS 153.213

רשימה או טבלה T-S AS 153.213

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2022

תיאור

Verso: Accounts in Judaeo-Arabic, mentioning names such as Abū Naṣr. (Information from CUDL)

T-S AS 153.213 1r

1r

תיעתוק

תרגום

T-S AS 153.213 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S AS 153.213: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.