רשימה או טבלה: ENA 2591.9

רשימה או טבלה ENA 2591.9

תגים

תיאור

List in monumental cursive, contemporary with ENA 2591.1, several names being identical. Six contributing two (dinars it seems); five contributing one; twelve contributing one-half; Total, indicated in the list: 23 dinars. The sum was probably needed for a special and urgent purpose, such as the travel expenses of a foreigner who was about to leave. (Information from Mediterranean Society, II, p. 504, App. C 125)

ENA 2591.9 1

1

תיעתוק

Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).
 1. נסים ב' אבו זכרי ב'
 2. אבן אלתלמיד ב' אלעסאל ב'
 3. בני נחום ב' בן מכתאר א'
 4. בן מ.... א' מנצור נצף
 5. אבו סעיד נצף בן אלסומאק נצף
 6. בן כוליף נצף אבו נצר נצף
 7. מרדכי נצף הרון נצף
 8. אבו אלחי א' יוסף אל[צ]באג
 9. בן מריב? נצף טי[ב]אן נצף
 10. אבו גאלב א' מנגא א'
 11. בן עפויה ב' אסמאעיל א'
 12. יוסף [א]לביאע נצף אל..א נצף
 13. אלגמע תלאתה ועשרין

תרגום

ENA 2591.9 2

2

verso, in Arabic letters

}כתב פי אל.....מאיה וכמסין מטרא? אלדליל?

תלתה וארבעין מטרא?

עביד מולאי אלשיך אלאגל .... אללה קדרתה אלא..

......י ועלי ואבראהים ועבד אלרחמן ומוסי

אלכאמסה וצלי אללה עלי סיידנא מחמד רסולה.......

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 2591.9: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain