מסמך משפטי: AIU VII.D.78

מסמך משפטי AIU VII.D.78

תגים

תיאור

A writ of qiddushin (betrothal), Tyre, ca. 1011-1037.

תיעתוק

Mordechai Akiva Friedman, Jewish Marriage in Palestine: a Cairo Geniza study, The ketubba texts (Tel Aviv: Tel Aviv University, Chaim Rosenberg School of Jewish Studies, 1980), vol. 2.
 1. [... ] אן עבר[ת ...]
 2. [... תנאי] ממון קיי[ם...]
 3. [...] בחותם הקידוש בלבד ועוד[...]
 4. הדן דאתי לתלתא ירחין בלי עיכוב ובלי סירוב[...]
 5. בה את דלאל אחותו הבתולה בת יעקב ניח נפש [... קידושין]
 6. גמורים וקנינא מנהון מן מפרג ועלי בני מ[...]
 7. ועל התנאים קנין גמור חמור במנא דכשר[... בכתב]
 8. קידושא הדן ואמרו לכתובה למכתב ולשהדיה [למשהד ...]
 9. דמרינן רבני ובין בנימוסי מלכוותא יבנו ויצליחו [...]
 10. כלף בן משה בן אהרן ננ יוסף בר שלמה החזן נע [...]
 11. ...ה ה[...]
 12. סימן טוב בן עלי סט שלמה בר נתן ננ אסד בר אברהם [...]
 13. [...] הכהן בן משה ננ שמריה הלוי בן [...]

תרגום