מסמך משפטי: CUL Or.1080 J6

מסמך משפטי CUL Or.1080 J6

תגים

תיאור

Court record in the record book of Fustat dealing with the remains of an inheritance in Qayrawan. Dated Adar 1345/March 1034.

CUL Or.1080 J6 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. כתב לחיים בן שלמה בן אהרן כהן רחבי כתאב אלי גמאעה
 2. אלקירואן יתצמן וכאלה וכל חיים הדא [[לברהון]] ליצחק בן
 3. ברהון צבי יהודה ודלך אן אבוה חיים תופי באלקירואן
 4. וכלף אבנתין קד זוגהמא וכלף ג אולאד רחמון והרון
 5. באלקירואן וחיים הדא ההנא ואן אמראה שלמה
 6. חאזת מא כלף /ב/חילה פוכל חיים הדא ליצחק הדא
 7. עלי מטאלבתהא ואסמהא רבקה בת יצחק ותאריך
 8. הדא אלכתא יום ה כא לחדש אדר שני שמה
 9. אלשהוד ראש הסדר סעדיה בר אפרים החבר
 10. אברהם בר דויד בר לבראט ננ עלי בר שלמה בר טרסון
 11. יצחק בר אברהם //ננ// אברהם בר כלף ננ שלמה בר סעדיה ננ
 12. חיים בר משה ננ אברהם בר מצליח ננ יצחק בר
 13. יעקוב ננ משה ברבי אלעזר נתן בר ששון ננ

_______________________

 1. ואציף פי אלכתאב חצור ברהון בר חיים בר סברה
 2. ואקרי פסוך אלגט לערוסה בנת כלפון מן באגאי כאן
 3. קדסהא וכתב אלגט ראש סדר אלשאהד שמואל בן סהלאן בן טר[סון]
 4. תאריכה יום ב יח באדר שני שמה וכתב פי אכר אלכתאב

תרגום

CUL Or.1080 J6 1v

1v

verso

 1. אלמקדם דכרה אן קד געלא שאהדי אלגט פראח בן סהלון
 2. שליח ודפעא אליה אלגט ליוצלה אליהא או יגעל שליח
 3. פי איצאלה ותאריך מא כתב פי מעני דלך יום א כד
 4. באדר שני שמה אלעדים ראש סדר ושמואל בר סהלאן
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • CUL Or.1080 J6: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.