רשימה או טבלה: T-S NS J446

רשימה או טבלה T-S NS J446

תגים

תיאור

Accounts of a druggist. The right column gives the commodity, the middle column gives the weight, and the left column gives the price in Greek/Coptic numerals. One of the entries is ‘daqq abyaḍ,’ a type of fine, white flour frequently used for preparing sweetmeats. (Information from S. D. Goitein, A Mediterranean Society, 4:248, 439; and F. Niessen and A. Shivtiel, ed., Arabic and Judaeo-Arabic Manuscripts in the Cambridge Genizah Collections, 612.) EMS. Similar format to T-S Ar.39.450, which is in Arabic script.

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. ] עשרה
 2. ]טב[רי] כמסה
 3. ]ה[נ]די רטל ורבע
 4. ]פוה כמסה
 5. ]לוז רטל ורבע
 6. ]צאבון רבע
 7. ]מרסין רטלין
 8. ק]נד רט[ל]ין
 9. ]ורד מצ. נצף רטל
 10. ]קטו. . קדחין
 11. ].סנ.מכי רטל
 12. ]. . .ארוס נצף רטל
 13. ].ותיה אוקיה ונצף
 14. ]. . .סכת רבע רטל
 15. ].רק אביץ דסת
 16. ] דסת
 17. ] מוצאנין
 18. ] ר]בע רטל
 19. ] ]לין נצף
 20. ] נ]צף רטל

תרגום