מכתב: T-S NS J427

מכתב T-S NS J427

תגים

תיאור

Note describing the distribution of flour and mentioning Abu al-Faraj and Abu al-Fadl. Dated Tammuz 1062. (Information from Goitein's index cards and F. Niessen and A. Shivtiel, ed., Arabic and Judaeo-Arabic Manuscripts in the Cambridge Genizah Collections, 610) EMS

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. אלמגרב[י תל]יס אלכבאז [. . .] אלא [. . . . . . . . . . . . . . . .
 2. מכארם בן אלאמשאטי בטה אלצבי רבע בטה אלכ[ב]אז חמלה
 3. אבו אלפרג נצף בטה סאבק תלת ארבאע בטה אבו אלפ[צ]ל תליס
 4. בטה ב[. . . . . . . . . . . .]ל תליס אלמגרבי תליס אלנצראני
 5. נצף .למ. . . . . . . .עב. . . . . . . .ה וסבע בטה אלמטוע מאיה
 6. ורבע ביע [. . . . . . . . . . . . . . . .] בטה אלצגיר סתה ונצף
 7. ת. .[. . . . . . . . . . . . . . . . .] אדר כמסה ארטאל ופצל
 8. . . .[. . . . . . . . . . . . . . . . .]. . אלשיך תליס אלמגרבי
 9. תס. .מ[. . . . . . . . . . . . . . .].ד אל. . מאיה ורבע בטה
 10. ביע נצף [. . . . . . . . . . . . . . . . .] נצף בטה ובדרהם ורבע פצה
 11. צביי ק אבו . . . . [. . . . . . . . . . . . .] ובדרהמין פצה אלמגרבי תליס
 12. אבו אלעז תליס [. . . . . . . . . .]ק. . נצף בטה אלזלבאס נצף בטה אלמגרבי
 13. תליס אבו אלעז מ[. . . . . . . . . .] מן ל. תליס אלסדיד תליס אלו.וק בטה ובדרהם
 14. ורבע אבו עמר .בע בטה תמן נצף ורבע בטה אלמגרבי תליס עבד אל
 15. קוי תליס הבה בטה בן אלאמשאטי אלבטה מ.אני בטה

תרגום