רשומה קשורה ל-מכתב: T-S NS J24b + T-S NS J24a

מכתב T-S NS J24b + T-S NS J24a
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  Miriam Frenkel, The Compassionate and Benevolent: The Leading Elite in the Jewish Community of Alexandria in the Middle Ages‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben-Zvi Institute for the Study of Jewish Communities in the East, 2006).
  לdigital edition, מהדורה, מהדורה, תרגום, דיון ראה
  • Doc. #88
  • Doc. #88, pp. 598-602
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  כולל מהדורה