מכתב: T-S NS 308.119

מכתב T-S NS 308.119

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2004

תיאור

Business letter from Musa b. Ishaq b. Hisda to Yosef b. Yaʿaqov ibn Awkal. This letter is a response to a letter sent by the addressee. The sender blames a third party, Yosef al-Sabuni, for slandering him. He also sends an account and complains that he does not have enough money for processing (beating flax) and packaging his goods. (Information from Gil)

T-S NS 308.119 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

recto

 1. כתאבי אליך יאשיכי ורייסי וגלילי וכבירי אטאל אללה בקאך ואדאם נעמאך
 2. ותולאך ורעאך ומן תופיקה לא אכלאך ען סלאמה ושגל פי אלקלב ממא
 3. ורד עלי קלבי מן סאעת אן וגפת עלי כתאבך ומא כאן ענדי אלא אנני
 4. ענדך אגל מן האדא אלדי כאתבתני בה סמעת עני כלאם אלבגי מתל
 5. יוסף וגירה ממן בלג אלקביח ואשגל קלבך ומא כאן ענדי אן תקבל כלאם
 6. אלגיר עלי לאנך תעלם חאלי קדים וחדית ותערף אצלי ומא ארא ממן יגרי
 7. מני מא יוגב כתאבך ואמא שרא אלפואת פקד אשתרית מנהא פי אול
 8. האדי אלמרה ניף ותלאתין פוא ומא הי שי אן תכתלט מע כתאבך ולך
 9. חצלת מנהא פוא פי גמלה אעדאל למא אכתלטת ומע האדא לו עלמת
 10. אן יקע פי קלבך מן דאלך אמר למא אשתריתהא ולא גוזת בהא מן מאלי
 11. כסר קלת נשתרי בה פוא ופוא תקע צאלחה אלא וקת פרכהא ואדא
 12. לם תכתאר דאלך אנא נקטע שראהא באלכוליה פתעלם דאלך
 13. ואמא מא דכרתה מן אכראג אלחסאב ותוגיהו(!) אליך לתעלם פאש כרגת
 14. אלדנאניר סאעת אן וקפת עלי כתאבך אכרגת אלחסאב וגהת(!) אליך
 15. נסכתה תקף עלי צחתה אן שאללה והו מע דרג כתאבי האדא מע אל
 16. צבי יעקב חתי דכרת אן לא תוגה נפקה אלא אן וצל אליך אלחסאב
 17. ומא בקי מעי פי יומי האדא סוא ז דנאניר רבאעיא בעצהא נאקצה ואכרגת
 18. מן ענדי ח דנאניר עין דפעתהא ללאוגרא ערפתך דאלך ומא כלאתני
 19. נפסי אן נכתב אליך בלא רסול לאן וצול תאכר אלנפקה עני מן ענדך
 20. פראית אן נוגה אלצבי יעקב אליך יחותך פי מגיה אלכסר לא ינפסד
 21. עלי גמיע מא עמלתה ויגי אלאגיר יטלב מני דינר מא יגדה ענדי
 22. ימור ענד גירי וינפסד עלי אלאמר ודאדי סנה(!) מא הי מתל כל סנה
 23. אלאגיר עזיז וכלאנא אן אלנפץ בבוציר דינרין אלק פוא פימא יחצל
 24. ולא יום . . . . . . . . . . . . . אלמאל ענדה אלא באטל ומא יאמן בה לא
 25. יפסדה אלגייר עליה ערפתך דאלך ובאללה יאשיכי אן אלכתאב בידי
 26. ואנא נכתב פיה ומא נעקל לרוחי ממא אשגל קלבי . . . ק מן גיר סבב
 27. ומע האדא אללה יעלם אל . . . וכיף אנא לך וחוטתי ואחתראזי עלי מאלך
 28. ומא הו שי אן נתשכרה האדא עלי פרץ ומא תוגב אלדיאנה אד אסלם
 29. אלאנסאן חאלה לצאחבה ועמל פיה חסב מא תוגבה אלדי אנה והו
 30. עאלם מא עאמלתה פי חאלך הו מטלע עלי [[…]] ומא נשרח אכתר
 31. מן האדא יקד וצלת אלגפלין ואלברניה אלת[אניה] . . . . ואנא אסאל מולאי אן
 32. אן(!) יוגה אלי רטל תמר הנדי ורטלין ענאב ורטל…
 33. וקדח סבסתאן אלדי כאן מעי
 34. תלפה

right margin, at 90 degrees to main text

 1. יוסף אכתרה ימא אתבקא(!) ענדי אלא יסיר פאן כאן מולאי
 2. אלשיך אכד מן חיים אלתלתין דינ יתפצל יזיד לי עליה מן ענדה תמאם

תרגום

T-S NS 308.119 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S NS 308.119: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.