רשומה קשורה ל-מכתב: T-S NS 308.119

מכתב T-S NS 308.119
 1. ציטוט
  Norman Stillman, "A Case of Labor Problems in Medieval Egypt,"International Journal of Middle East Studies 5, no. 2 (n.p.: Cambridge University Press, 1974), 194–201.
  למהדורה ראה
  • pp. 197ff, 200f
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 3. ציטוט
  משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • #191
 4. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  כולל digital edition