מסמך משפטי: T-S Misc.24.137.4

מסמך משפטי T-S Misc.24.137.4

תגים

תיאור

Leaf from a court ledger. On recto, written at 90 degrees to the other text blocks: Draft of the deathbed will of Abū l-Ḥasan. Dating: ca. 1160. He gives sums of money to rayyis Abū l-Najm, his son Abū l-Nabaʾ, and to the Nezer. He gives 1/6 of a house in Fustat to his older sister, Sitt al-Ḥasab, the widow of the rayyis Abū l-ʿAlāʾ, and 1/12 to his brother's son. To his younger sister, Sitt al-Riyāsa, he gives two houses in the Zuwayla quarter of New Cairo. He also manumits his two female slaves, Gharaḍ and Kashf (still a minor, so she will remain with Sitt al-Riyāsa until she comes of age, at which time she can decide to stay or to leave). Written by Mevorakh b. Natan. Goitein's index card indicates that Abū l-Ḥasan was the son of Abū l-Faḍl Shela ha-Levi Sar ha-Leviim; another document relating to the same family is Sitt al-Riyāsa's trousseau list, found in Yevr.-Arab. I 1700.25r–26r (PGPID 2725). (Information in part from Mediterranean Society, IV, p. 456.)

T-S Misc.24.137.4 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. אל]די אוצא בה אלש אבו אלחסן אן ידפע ללרייס בו אלנגס ה דנא
 2. ולולדה אבו אלנבא ב אלנזר א ולבשר //בן בו אלפצל// ידיע בן אלעאבד נע
 3. כמסה דנא וברדה ואן תכון אלקיראטין מן אלדאר אלתי במהרה
 4. לאבו אלטאהר ולד אכיה ואלסדס מן אלדאר בעינהא לסת
 5. אלחסב אכתה אלכבירה ארמלה אלרייס בו אלעלא ואל[[נצףן]]
 6. נצף מן אלדארין [[אחדתהמא]] //אלתי// בדרב //אלמתקאבלתין// קציב בחארה זוילה
 7. שרכה אכתה אלצגירה הקרואה סת אלריאסה יכן דלך
 8. להא אעני לסת אלריאסה דון סואהא ואלכזאנה אל[. . .].
 9. דולאביה אלתי ענד //אבו אלפרג// צפי אלדולה אלנצראני לאבו אלטאהר
 10. ומהמא תבקא מן גמיע אתאתי פהו תלת דאיר בין כואתי אלאתנתין
 11. ובן אכי בעד אכראג גמיע נואבי [[ואן]]
 12. ויכתב נאחיה ען שהאדה אלשיך אבו אלבשר ואלשיך
 13. אבו אלמנצור אן אלגארתין גרץ וכשף אנהמא מעתוקתין
 14. מתל סאיר כשירי ישראל ואן תכון כשף אלצגירה
 15. תבקא ענד אכתי אלצגירה סת אלריאסה אלי אן תדרך
 16. הי אלמכיירה בעד דלך אן אראדת אלקעוד תקעד

Right margin, straight lines written perpendicular.

ואן אכתארת אל | רואח תרוח

תרגום

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S Misc.24.137.4: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.