מכתב: T-S Misc.24.137.4

מכתב T-S Misc.24.137.4

תיאור

Letter on vellum to Ali Abi Sulayman (? this description and transcription belong to a different fragment).

T-S Misc.24.137.4 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. ואנת תדכור לים נכתב כלוף אבן אלאשקר
 2. תלאתין עדל ר גולם אלרמלי
 3. יגי אלא אלמגרב
 4. וענדי שהוד ישהדו
 5. והם באלקירואן ובאלמהדי'ה
 6. סידי אבי אסחאק
 7. אנה עלי מטאלבה תוכל וכיל בדינ ונ דינ
 8. אללה יגעלוה מן ידי'הא פי דאר אלאכרה
 9. אן מא וצל אליא קק דינ ואנא נערפך
 10. חאסבתך עלי אידין מוסי בן עומר עלי קק דינ פי ספרתך אלאולאבב

תרגום

T-S Misc.24.137.4 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S Misc.24.137.4: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.