רשימה או טבלה: T-S AS 148.14a–b

רשימה או טבלה T-S AS 148.14a–b

תגים

תיאור

Important list of beneficiaries, containing names and sums of money. (Information from Goitein's index cards)

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

a Column 1

 1. . . . . . . [ . . . . . . . . . . עלי]ה באלע .
 2. לוציה . [ . . . ]ס[ . . ]אבו אלרטי אלסקי טו
 3. אבר[ה]ם אלכפ[ . . . . ]אלג רום טו
 4. מעאלי אלמבתלי י אלרמדין
 5. ביד סמחה מערפה אם י
 6. כאדם אלעראקיין י כא //מסלם// אלשאמיין י

Column 2

 1. אנה כתיר[ . . . . . . . . . . . . . .
 2. אלמצאב אל[ . . . . . . . . . . . . .
 3. מערפה [ . . . . . . . . . . . . . .
 4. בית אזהר [ . . . . . . . . . . . . . .
 5. מערפה בית ח מערפה . . . . .
 6. אלחאנאן ען אלמגרביה
 7. אם אברהים . בנת אלג . [ . . . . . ] .

תרגום

Verso.

 1. . . . . . . . . . . . . ] ונאמן כ אלבש[ . . ]ר[ . . . . . . . ] . [ . . ] . .
 2. . . . . . . . . ] . . . . אכוה אלמ . . . . . . .
 3. בנת כהן מע אלרפ . טו שלום י אלעכאוי י
 4. אלזגאג אלמגרביה אלמצא טו אלסופר בן אלמרהט י
 5. מע . ל . שר . . ער אלמעולה י עזרה י צדקה הי
 6. אם א . . . . . כא . מה אלעראקין . אלחיפי ה

b Column 1

 1. . . . . . . . . . . . . . . ] מבשר ה
 2. . . . [ . . . . ]ה [ . . . . ] כהן אלצוראני ה
 3. גרמאן ה בן אלנאקד אלצריר ה
 4. אם יוסף ה זוגה //בן// אלנ. .ק ה
 5. אלרומיה אם כלה ה
 6. אלבגדאדי ה אלחלבי אלמתופי ה

Column 2

 1. רומיה [ . . . . . . . . . . . . . . . .
 2. אם מעאלי ה[ . . . . . . . . . .
 3. אכת אלגסאל גאריה [ . . . . . .
 4. מרה וולדהא זוגה ד. . . . . [ . .
 5. ען אלשבויים בנת אל . . . אלנזר
 6. ענד אלמע אסחק אבו סעיד אלצריר
 7. מכתאר ס אליה ד

Verso.

 1. קדא . ה בן . [ . . . . . . . . . . . .
 2. תאמאר . [ . . . . . . . . . . . . . .
 3. רומי בעד ז [ . . . ]א[ . . . . . .
 4. חסון ה אלעגוז למ . . צ . ה
 5. רומיה אם ה רומיה בנת
 6. צגיר אלכיאט
 7. אבו אסחק ז זוגה עואט ה