רשימה או טבלה: T-S J1.31

רשימה או טבלה T-S J1.31

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2004

תיאור

Account of burial expenses of a dead man who belonged to the lower middle class. The account lists the expenses in three coins: dinars, qirats and dirhams. Besides a tunic, two robes and a cloak, the dead man got a scarf, which also covered a large part of the body. (Information from Mediterranean Society, IV, p. 160)

T-S J1.31 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. תבת אלכפן
 2. גלאלה יט קיראט תוב דמיאטי
 3. ותוב כז אכצר דינארין ותלתי ורבע
 4. רדה עשר קראריט ונצף צראויל
 5. ט דראהם עמאמה ל דרהם
 6. רדא דינאר תאבות דינאר ונצף
 7. דואמיס ט> עוד וכאפור ומאורד ב אל
 8. מנשאר> כיאט ג טריק אלצחרא ג>
 9. דיאנין וחזאנין כד גאסל ז מן חמל
 10. אלדואמיס א> חמאלין י חפאר וט
 11. נפקה ביד אמראתה : ה בנאין יב מן ינטר א
 12. מן רדם א פצלה ב>

תרגום

T-S J1.31 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S J1.31: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.