רשימה או טבלה: Bodl. MS heb. f 103/40

רשימה או טבלה Bodl. MS heb. f 103/40

תגים

תיאור

Account for funeral expenses of a poor (travelling?) man who had lived in a pious foundation belonging to the community. (Information from Goitein's index cards)

Bodl. MS heb. f 103/40 40 recto

40 recto

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
  1. אלמוגוד לר א[. . . .] רח אללה קוס [[גיר דרהמין] ]
  2. כרג מן דלך יח להבה אלגאבי י דראהם לגבאה אלגאליה
  3. ל דרהם חמאלין וחפארין ובנא קבר גאסל ה חזאנין ה
  4. וען אטלאק ד דראהם וללרקאצין ו וא הוכ דואמיס
  5. ועתבה עבדאני וענך וען חמלהם
  6. טי תמן דרג אלבאקי גומ

תרגום

Bodl. MS heb. f 103/40 40 verso

40 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום