מסמכים קשורים מסמך שלטוני: Moss. VII,17

מסמך שלטוני Moss. VII,17