מכתב: Moss. VII,17

מכתב Moss. VII,17

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2018

תיאור

ח97 מכתב מסחרי באותיות ערביות אל חלפון כנראה מצרים, לפני ראשית שנת 1136 חומר הכתיבה: נייר; מידותיו: 14 x 20.3 ס"מ. זהו מכתב מסחרי שלם קצר הכתוב גופו ורובו בצד אחד של דף נייר וסופו בצד השני ושם מילים אחדות בלבד. בחלק הריק של הצד השני כתב חלפון לאחר מכן טיוטת שטר השותפות המתפרסמת להלן, תעודה ח98. חרף קשיים מסוימים בפענוח ובתרגום אפשר לקרוא כמעט את כל המכתב, חוץ ממילים אחדות בשולי ע"ב, שבגלל רהיטות הכתב המופרזת שם לא הצלחתי לפענחן כלל. אין לראות במכתב לא שם השולח ולא שם הנמען, ויש להניח ששליחו האישי של הכותב הביא אותו אל הנמען ומסרו לידיו. כיוון שלאחר מכן השתמש חלפון בנייר שימוש חוזר לכתיבת טיוטה של שטר שותפות, סביר להניח שהמכתב נשלח אליו, ולהלן נראה שאמנם יש ראיה לכך. המכתב כתוב כולו אותיות ערביות ואות עברית אחת אין בו. הכותב היה בקשר הדוק עם חלפון ובגוף המכתב הזכיר שני אישים בשמותיהם הפרטיים, יוסף ואבראהים. הוא מילא בעד חלפון שליחויות מסחריות – במכירת מלחת נשדור ולפופית טורבית (או בקנייתן) ובניסיון לגבות חוב מאותו אבראהים. אינני רואה בכתוב סימנים מובהקים שהכותב היה ערבי או יהודי שמשום מה היה לו נוח יותר לכתוב באותיות ערביות או מסיבה אחרת העדיף לעשות כך. בסוף המכתב שבע"ב ברכות שלום לנמען (בתרגום: 'הדרתו') ול'אדוני' النازر (באותיות עבריות: 'אלנאזר'). אין זאת אלא המילה העברית נֵזֶר (הכתיב משקף ביטוי  באמאלה) בתוספת תווית היידוע הערבית 'אל'. זהו תוארו של עֵלִי הדיין 'נזר המשכילים', אחיו של חלפון, שלעתים קרובות נזכר בכינוי 'הנזר' או בערבית-יהודית 'אלנזר' סתם ללא שמו הפרטי. מכאן הוכחה שהמכתב אכן נשלח לחלפון. ידוע שעֵלִי הדיין גם עסק במסחר. אולי יש בשימוש בתואר 'אלנאזר' רמז שהכותב, שהכיר את עֵלִי באופן אישי, היה יהודי. אולם איני סבור שזו ראיה חותכת, כי אפשר שלא-יהודים כינו אותו כפי שכינו אותו עמיתיהם היהודים. מאחר שחלפון התבקש למסור דרישת שלום לאחיו עֵלִי, יש להניח שבזמן כתיבת המכתב ישבו השניים במקום אחד, בוודאי בפֻסטאט או בקהיר, שבשתיהן היו לעֵלִי בתים. ייתכן שהכותב ישב באלכסנדריה. אולם אי אפשר לדעת אם יש קשר כלשהו בין המכתב לבין תוכן הטיוטה של שטר השותפות בין חלפון לבין סִבַּאע שבאלכסנדריה שנכתבה על גביו. כפי הנראה, חלפון היה במקומו של הכותב זמן לא רב לפני כן והמכתב נפתח בגעגועיו של הכותב על המקבל לאחר הפרֵדה ממנו. חלפון יצא את מצרים למערב בתחילת שנת 1136 וכשחזר אליה בשנת 1139 אחיו עֵלִי כבר לא היה בין החיים, ומכאן שהמכתב נכתב לפני התאריך הראשון. הסחורות נמכרו בחנות ובהכרזה פומבית למכירה, בערבית 'חלקה' (מילה במילה: עיגול). ה'חלקה', הידועה מכמה תעודות גניזה, לרבות תעודה ח89 (שורה 22), נזכרת שלוש פעמים במכתב זה. עד כמה שראיתי זה המקום היחיד שבו נזכר שהיה למכירה הפומבית יום קבוע, כפי שעולה לכאורה משורה 11.

Moss. VII,17 1v

1v

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.

Verso:

 1. بسم الله الرحمن الرحيم
 2. وصلت رقعة مولاي الشيخ أطال الله بقاه
 3. ولا تسال ما لحقنا من مفارقتك وعلى انزعاجك
 4. الحمد لله تعالى الذي كانت العاقبة الى خير واما
 5. من امر النشاذر جميعه فقد ابعته لك جميعه
 6. وقد جا وزنه خمسة وخمسين رطل وقد ابعته لك
 7. من حساب خمسة وعشرين دينار ونصف المية
 8. وامّا غير ذلك فان يوسف في الحلقة فاذا خرج
 9. ان شا الله من الحلقة عليه الحرص في نجازهم لو يعدلهم
 10. والتربد والتربد فما يخلوهم يقعدو في الدكان
 11. للاجل يوم حلقة فاذا فعل وحرصت ان شا الله
 12. في بيعهم وانا اجتمع ان شا الله بابراهيم واحرص
 13. في اخذ الذهب منه وانفذه لك وان كان ما
 14. فرغه طلعت به لك فاعلمك جميع ما يكون
 15. والله الله <لا> تقطع ان شا الله عني أخبارك وما انت عليه

Verso - right margin

 1. وتعرفني جميع ما تحتاج من ذهب او حاجة او دراهم او اي حاجة كانت لك ترفني بها

תרגום

Moss. VII,17 1r

1r

Recto - address

 1. وحضرته مخصوصة باتم سلام
 2. ومولاي النازر باتم سلام

Recto: Vertical Bottom Up

 1. عرض بذلك لسيف الدولة في
 2. سبع وعشرين جمادى الاخرى سنة سبع وعشرين وخمسمائة
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • Moss. VII,17: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.