מסמך שלטוני: JRL Gaster ar. 441

מסמך שלטוני JRL Gaster ar. 441

תגים

תיאור

State document, in Arabic script. Petition to a lower official. "Mamlūk al-ḥaḍra al-sāmiyya al-ajalliya". Only beginning formula preserved.

JRL Gaster ar. 441 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso

תיעתוק

Yusuf Umrethwala, unpublished editions (n.p., 2023).

Recto

  1. بسم الله الـ[ـرحمن الرحيم]
  2. مملوك الحضرة السامية الاجلية //الموفقية(؟)//
  3. واهلك عدوها وضدها[
  4. الحفرانها(؟) لما عندهم من ا[

תרגום

JRL Gaster ar. 441 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Gaster ar. 441: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0