מסמך משפטי: JRL Gaster ar. 441

מסמך משפטי JRL Gaster ar. 441

תגים

תיאור

Portion of a legal document in Arabic script. Someone acknowledges a debt to someone (... wa-dhimmatī wa-khāliṣ [mālī]...) and mentions crops (al-ghullāt).

JRL Gaster ar. 441 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL Gaster ar. 441 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Gaster ar. 441: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0