רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: T-S Ar.30.46 + T-S Ar.30.89

רשימה או טבלה T-S Ar.30.46 + T-S Ar.30.89
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה
  2. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    כולל digital edition