רשימה או טבלה: T-S Ar.30.46 + T-S Ar.30.89

רשימה או טבלה T-S Ar.30.46 + T-S Ar.30.89

תגים

תיאור

Recto: Inventory of a dyer's store. (Information from Goitein's index cards) VMR Verso of T-S Ar.30.89: State document in Arabic script, see alternate record.

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. בשם אל עולם
 2. כאן תקוים אלדכאן פי ג יום
 3. מן שעבאן וא/ת/כאל עלי אללה

___________________________

 1. אול וזנה לעאלע תלת מ[איה
 2. תאני וזנה לעאלע תלת מ[איה
 3. ולעאלע מיתין וכ כלע
 4. אחמר ואצפר וגירה
 5. תלת מאיה ומ כלע קר[מז
 6. ק ומ קרמז
 7. קי ד ונ זי ז.[. . . . . . . .
 8. מאיה .[. . . . . . . . . .
 9. עלי אלטאך [. . . . . . . . .

תרגום

TS Arabic Box 30 f.89

 1. . . . . . . . . . ש]קיק אלעאלע
 2. . . . . . . . . . . .] וגמלה אלמברום
 3. סת אר[דיה] ורבע אתמן ען
 4. אלשקיק ד וכ דינאר ורבע וען
 5. אלמברום דכ דינאר ונצף ונצף
 6. כלע כאם מסלכה סבע מאיה
 7. ונ ועלי צראר גמתל תלת מאיה
 8. וע וחריר בלא עמל כמס
 9. מאיה וע אתמן ענהא אחד
 10. וכ דינאר וען כוארזמי בלא
 11. עמל ג וכ דינאר ונצף
 12. ואחד עשר דינאר דראהם וען אבזאר
 13. אלצבג ודסות ט ורבעי וען דהנאת
 14. ד דנאניר ונצף וכרג בלא דהן ארבע
 15. מאיה וס גמלתהא מיה(!) ג וכ דינאר
 16. אלגמלה ק ד וכ דינאר
 17. אלדי ונאס ענדי ט וי[. . . . . . . . .