רשומה קשורה ל-סמי ספרותי: RNL Yevr.-Arab I 19

סמי ספרותי RNL Yevr.-Arab I 19
  1. ציטוט
    Moshe Yagur, Unpublished transcription (n.p., 2023).
    כולל digital edition