רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S 8J29.13

מסמך משפטי T-S 8J29.13
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  Gershon Weiss, "Legal Documents Written by the Court Clerk Halfon Ben Manasse (Dated 1100-1138)" (PhD diss., n.p., 1970).
  למהדורה ראה
  • doc. 123
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  כולל digital edition