מסמך משפטי: T-S 8J29.13

מסמך משפטי T-S 8J29.13

תגים

תיאור

Settlement after marital dispute between husband and wife, safeguarding her freedom of movement. In the hand of Ḥalfon b. Menashshe (1100–38). Agreement between Ẓāfira b. Yefet the cantor and her husband, who agree after being on the brink of divorce and following reconciliation that she will have the right of leaving the house and can move between designated places according to her will. (Information from CUDL and Goitein's index cards)

T-S 8J29.13 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
  1. [הי אלא]ן פי עצמתה הנקראת טאפרה בת מרור יפת החזן הזקן הנכבד סט
  2. אמור אשרפהא פיהא עלי אלטלאק ובעד דלך וקע אלשלום בינהמא
  3. ואצטלחא בעד אן אלתזם להא עלי נפסה אנה לא ידכר להא בית פרץ ולא
  4. ימנעהא אלדכול ואלכרוג אלי אלמואצע אלמטלקה למתלהא מן בנות
  5. ישראל אלכשרות מן אלמצי אלי אלכניסה ואלחמאם ואלהנא ואלעזא ואל
  6. כרוג לשרי כתאן וביעה ולא ימנעהא איצא אלמצי אלי בית אכתהא
  7. ואפתקאדהא וזיארתהא פי כל וקת תכתאר ולא ימנע אכתהא מן אל

תרגום

T-S 8J29.13 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S 8J29.13: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.