רשומה קשורה ל-מסמך שלטוני: T-S Ar.22.140 + T-S K25.221

מסמך שלטוני T-S Ar.22.140 + T-S K25.221
 1. ציטוט
  Geoffrey Khan, Arabic Legal and Administrative Documents in the Cambridge Genizah Collections (Cambridge: Cambridge University Press, 1993).
  לdigital edition, מהדורה, תרגום ראה
  • Doc. 72
  • Doc. 72
 2. ציטוט
  Marina Rustow, Unpublished editions.
  למהדורה, תרגום ראה