רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S 18J1.17

מסמך משפטי T-S 18J1.17
 1. ציטוט
  Craig Perry, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי].
  לתרגום, מהדורה ראה
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 3. ציטוט
  משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.
  למהדורה ראה
  • #303
 4. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  לdigital edition, מהדורה ראה