רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: Bodl. MS heb. c 72/31 + Bodl. MS heb. c 72/33 + Bodl. MS heb. c 72/34

מסמך משפטי Bodl. MS heb. c 72/31 + Bodl. MS heb. c 72/33 + Bodl. MS heb. c 72/34
  1. ציטוט
    Dotan Arad, "יהודי אלכסנדריה במאה החמש עשרה לאור תעודות חדשות‎" (in Hebrew), Pe'amim / פעמים‎ 156 (Jerusalem, Israel: Yad Izhak Ben Zvi / יד יצחק בן-צבי, 2018), 167–184.
    כולל מהדורה, תרגום