מכתב: T-S 13J27.2

מכתב T-S 13J27.2

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2017

תיאור

Business-family letter showing the concern of the Jews of Egypt for those of Yemen. Dated Thursday, middle of the month Elul. (Information from Goitein's index cards)

T-S 13J27.2 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. כי ייי יהיה בכסליך ושמר וג
 2. מא אכי עאלם מא.צי אלממלוך מן שדה
 3. אלשוק נחו טלעתך אלסעידה ולו שרחת בעצה
 4. למא כאן יסעה קרטאס ולא יחו.ה דרג ואלחצרה
 5. עאלמה בדלך .נעים .פ.ס ומא יגעל
 6. אלכאדם יקצד אלמכאתבה ללחצרה גיר
 7. תכפיך וכיל. . קלב אלכאלק מן אלטלוע אלי
 8. נחוכם ואלי .סאל מן אלכאלק יתברך שמו
 9. אן ימן עלי . .מך שמל בהא ען קריב . .
 10. ולי . .לך . . . . .ף אלחק אן שא אללה ומא מנה
 11. וקת .מל. חתי אסלנא פי אלתקצי ען גל.להא
 12. וסמעת אן אלחצרה אנתקלת אלי דכאן אכרי
 13. פפרחת גמלה אלפרח אלדי וגדת מוצע מסת.
 14. ועלם אללה אן קלבי ענדך מן אלמר אלדי תעלמה
 15. ואני חאמל .מ.א אללה תע יסאהל במא פיה
 16. ואלכירה ויא מולאי לעל חמאס תפצלת עלי
 17. תעמל ל. . מוסי אלדי כנת קלת לך מן
 18. . . . בה . . . ברסם אל.מ. . . . . . לטיפה
 19. כמא עאדת . . . . . . דלך אן שאלה
 20. מנעמה מתפצלה טול אלזמאן ויא מולאי ערפני
 21. אכבאר אלמסאפרין אלוארדין מן בלאד
 22. אלימן איש אלדי אחכאו ען אליהוד איש מא כאן
 23. ערפני מן גיר . . . . ואיש מא כאן ללחצרה
 24. מן כדמה שרף אלכאדם במא לעל נפוז
 25. באלקליל מן אלתשריף בקצאהא אן שא אללה
 26. קראת עליהא אלסלאם ועלי מן תחוט באלענאיה
 27. אפצל אלסלאם ותסלם עלי אלשיך בו אלפרג
 28. בן רבי רפאל ימצא רחמים . . . .סל. .ל. .יל

תרגום

T-S 13J27.2 1v

1v

Verso.

 1. ללשיך חב[ה] אלצאיג וולדה וכדלך אלשיך בו סעיד
 2. אללוי מכדום באתם אלסלאם וסאיר אצחאבנא
 3. מכדומין באתם אלסלאם וערפני אלאכבאר
 4. גמיעהא מן אמר אלמסאפרין ואללה . . . .
 5. ואלשיך . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 6. בן כאל [אכ]ץ אלסלאם ל. . . . . . . . . . .
 7. . . . . . .[. .] ללכאדם למא . . . . . . . . .
 8. לאן . . . . פי . . . . . . . . . . . . .
 9. אלמקארבה [. .]. . . . . . . . . . . . . . .
 10. אן יתגל. .[. .]. . . . . . . . . . .[. . . .
 11. אן יחסן תופיק .[. .]. . . . . . . . . .
 12. . . . . . . . . . . . וכן יהי רצון
 13. ודלך פי אלעשר אלתאני מן שהר אלול
 14. יום אלכמיס סימן טוב
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 13J27.2: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.