מכתב: T-S 13J25.1

מכתב T-S 13J25.1

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2017

תיאור

Letter sent from Qayrawān by Yosef b. Labraṭ al-Fāsī to Yaʿaqov b. Yosef b. ʿAwkal in Fustat, inquiring about merchandise sent to the Maghrib and mentioning Yaʿaqov b. Nissim Ibn Shahin and a manuscript ordered by Ibn ʿAwkal. (Information from Gil)

T-S 13J25.1 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. כתאבי יאשיכי וסיידי אטאל אללה בקאך ואדאם עזך ותאיידך וסעאדתך וסלאמתך
 2. מן אלקירואן ען חאל סלאמה ועאפיה אחמד אללה כתירא [. . . . . .] אהלה ואיאה אסאל
 3. חפצך וכלאיתך ודפע כל מחדור ברחמתה ענך וקד כאן [ת]קדמת לי [. . . . . . . . .
 4. . . . . . . . בר]קה ואטרבלס אעלמתך כיף כאן ו[צו]לנא עלי אפצל חאל פי [. . . . .] מן
 5. מוורה ואלי אלמהדייה [יומ]יין באקייה מן סיוון ובאעו בעץ אצ[חאב]נא א[עדא]להם פי
 6. אלמהדייה סער ח ול אד הו אחסן בייע מן אלקירואן ואמא אבי יעקוב סל[מה אללה
 7. פ]אנה באע אלעמת[א]ני ולעלה קד כתב אליך בדאלך ואבי אסחק ברהון אידה אללה
 8. . .]א . בקצא חואיגה [. . . .]ה אלסרור(?) והו אלמתוולי לאמר אבי יעקוב פי אלאשיא
 9. כלהא לאן אנזל אלרחל כל[ה] פי פנדק אלמטמורי ומא יתחרך פי שי אלי בחצרתה
 10. ואמא] אלכרז פמא וגדתהא אלא פי אלכסאר אלאעמא צנע אללה אלעאקבה אלי כיר
 11. אלציני ב יב דינ אלקנט[אר] . ל . ל . . ביעתה בז דנא ולא תחצל פמא אצבת
 12. ננחל [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] ואנא עאזם עלי אלמרור
 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]אסאלך וארגב אליך יא
 14. . . . .]א. .[. . . .]כל . . .[. . . . . . . . .]. .[. . . . . . . . .] לם לאבלג פיהא סארך
 15. ו]לא תקטע כותבך [עני עלי כ]ל חאל לאנס אלי מערפה סלאמתך וסלאמה אבי אל
 16. פרג סידי אסתודעה אללה וחרזה ויכון אלכתאב עלי ידיי אבי יוסף [בן] שהון
 17. עזה אללה פי טיי כתא[בך אל]יה פאנה וחק אבי קד סר בכתאבך אלפרח אל
 18. עצים והו מגתהד פי ק[צא חוא]יגך מן יום ורד אליה אלכתאב וקד וצל אליה
 19. נמודג אלכט אלדי תרידה ו[וגד] רגל עפיף ליבתדי באלכתאבה ולעלה סלמה
 20. אללה קד כתב אליך [בדאל]ך [. . .] פאדא כתבת אלי אבי יעקב בן עמרוס
 21. חפצה אללה תווכד עליה אן לא יתואנא פי //אעטא// תמן אלרקוק ואגרה אלכאתב וכיף
 22. אנה מא יקצר ואמא אנא יאסידי פמא אחתאג אן אווכד פי באקי דאך
 23. אלשי אלדי תערפה אד אנא בעזרת האל מאר ללאנדלס ונכשא מא יטול אלמקאם
 24. פאריד אן תתפצל ותתמם אלגמיל אלדי קד עמלתה ותתווכד עלי אלקוום כמא
 25. לם תזל חתי יגמעה אללה עלי ידייך אלי וקת אן נשתמע עלי אפצל חאל אן שא אללה
 26. ומא אחתאג אן אצף יאסיידי דעאיי לך ובסטי לפצאילך פי כל גמע מא אסל
 27. אללה אן יבלג פיך אד אנת מחקוק לכל גמיל פאסאלה עז וגל אן יצונך ויסלמך
 28. ויבלגך גאייה אמלך אד הוא ולי דלך תקרא עלי כאצה נפסך אלעזיזה אפצל אלסלאם
 29. ועלי סידי וראיסי ראס אלכל אידה אללה וסלמה אפצל אלסלאם ורחמה(?) אללה

תרגום

T-S 13J25.1 1v

1v

Verso.

 1. לסידי] אבי אלבשר [. . . . . . . . . אטאל] אללה [בקאה
 2. ואדאם עזה
 3. יעקב ב[ן יוס]ף [בן עוכ]ל . . . . . . . .
 1. מן יוסף בן ל[בראט אלפאסי
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 13J25.1: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.