מכתב: T-S 13J20.4

מכתב T-S 13J20.4

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2017

תיאור

Calligraphic letter requesting help for a man who is out of work and has a large family which would be satisfied with getting a mere piece of bread. (Information from Goitein's index cards)

T-S 13J20.4 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. בש רח
 2. והיה מעשה הצדקה שלום ועבודת הצ וג
 3. אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו ייי ג
 4. אללה תעאלי דכרה יסתגיב פי מולאי אלשיך אלאגל
 5. צאלח אלאדעיה ויאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים
 6. עבדה קאצד אלי אללה סבחאנה ואלי חטרתה
 7. חטרתה(!) אלכרימה פי מא יסתעאן בה
 8. עלי אלזמאן פעאילתה תקילה והו בטאל
 9. לא יציב מא יתצרף //בה// ולו בתחציל
 10. אלכבז פקט קד קנעו בה וקד עלם אלכאלק
 11. לקד חרץ פי מא יגנא בה ען תכסיף אלוגה
 12. מא וגד פאללה תעאלי לא יקטע ען
 13. חטרתה פעל אלכיר אבדא ויוקפה לה
 14. פי שדאידה ושלומו יגדל לעד נצח סלה
 15. ישע רב וג

תרגום

Mark Cohen, The Voice of the Poor in the Middle Ages (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2005).

Recto

In (your) n(ame, O) Me(rciful) 

"For the work of charity shall be peace, and the effect of ch(arity, calm and confidence forever)" (Isaiah 32:17). 

“Happy is he who is thoughtful of the wretched; in bad times (may the Lord) keep him from harm" (Psalm 41:2). 

May God, may His mention be exalted, answer (my) pious prayers on behalf of my master the most illustrious elder and lengthen your days with goodness and your years with favor. Your slave turns to God, may He be praised, and to your noble excellency for help against Fate. I am burdened with a family and am out of work, unable to get a hold of anything for expenses, even for bread to satisfy them. The Creator knows how I desire to find that which would free me from the need to uncover my face. May God the exalted never keep your excellency from doing charity and may He make it stand in your favor when you are experiencing adversity. May your peace increase forever and ever. Selah. 

May salvation come. 

 

T-S 13J20.4 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 13J20.4: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.