רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S 12.8 + T-S 10J4.9

מסמך משפטי T-S 12.8 + T-S 10J4.9
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  לdigital edition, מהדורה ראה