מסמכים קשורים מסמך שלטוני: Bodl. MS heb. b 11/7

מסמך שלטוני Bodl. MS heb. b 11/7