רשומה קשורה ל-מסמך שלטוני: T-S Ar.35.48

מסמך שלטוני T-S Ar.35.48
  1. ציטוט
    Marina Rustow, unpublished editions.
    למהדורה, תרגום ראה