מסמך שלטוני: T-S Ar.35.48

מסמך שלטוני T-S Ar.35.48

תגים

תיאור

Tax receipt from the archive of Abū l-Ḥasan b. Wahb, in the hand of Mikhāʾīl b. ʿAbd al-Masīḥ