מכתב: T-S 10J8.12

מכתב T-S 10J8.12

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2004

תיאור

Fragment of a letter consisting mostly of greetings.

T-S 10J8.12 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. . . . . . ] . . . . . דה
 2. ואדאם] עזה ומן חסן אלתופיק
 3. לא אכ]לאה ואגמעני ואיה עלי
 4. אסר] חאל ויע . . י עלי מכאפאתכ
 5. אלדי אעלם א]למכ בה אנ נחן וצלנא פי
 6. ] . פה אבראהים תסלם על[ . .
 7. ]מחבת ביתכ והם יסאלו צד(?)
 8. ] ואנ כאן מכארם פי מצר //
 9. ] עגלה לאנה כאנ/ה/ מגלוקה //
 10. ] עליכ ועלי אהל ביתכ ועלי
 11. ]ואולאדכ שאכרין לתפצלכ(!)
 12. ]ושאלום
 13. ס]לם עלי אבראהים ועלי יעקוב
 14. ועלי בוצד(?)

תרגום

T-S 10J8.12 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 10J8.12: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.