מסמך משפטי: T-S 10J5.15

מסמך משפטי T-S 10J5.15

תיאור

Contract in which a payment of 25 dinars is agreed upon for a copy of sections of the Torah, to be copied after the model of the first section previously made by the scribe for the same customer. Dated: middle of Shaʿbān 412 AH = late November 1021 CE. The scribe is Shemuel b. Yaʿaqov, from which several magnificent bible manuscript have survived, the best known of them is the "Leningrad Codex", the earliest complete copy of the Bible and of the Masorah (PGPID 38606). The customer isAbū Isḥāq Ibrāhīm b. Ḥujayj. His representative is Abū Naṣr Salāma b. Saʿīd b. Ṣaghīr.

T-S 10J5.15 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. בשם יי'
 2. יקול שמואל בן יעקוב אני ואקפת סלאמה בן סעיד בן צגיר עלי
 3. נסך אלתמניה אספאר אלנבי ואלכתיב בכטהא ונקטהא ומאסרתהא
 4. וכתב שרוט פי אול כל גזו ופי אכרה ותגלידהא ועמל זנפילגה
 5. להא ויכון דלך עלי אלנמודג אלדי ענד אבו אסחק אברהים [בן]
 6. חגיג והי אלתורה אלדי נסכתהא לה לא זאיד ענהא ולא נאקץ
 7. ממא תקדם בה אלשרט ואלאגרה פי דלך עלי גמיע מא תקד[ם]
 8. בה אלוצף כה דינארא גיאדא ואזנה
 9. קבצת מן דלך דינארין ודלך עלי //יד// סיידי אבו נצר סלאמ[ה]
 10. בן סעיד בן צגיר איידה אללה והו אלמתולי לנסך הדה אלאגזא
 11. לאבי אסחק אברהים בן חגיג איידה אללה
 12. ודלך ללנצף מן שעבאן סנה אתני עשר וארבע מאיה

תרגום

T-S 10J5.15 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 10J5.15: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.