מסמך שלטוני: T-S 10J18.7

מסמך שלטוני T-S 10J18.7

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2004

תיאור

State document in Arabic script. The first three lines only (kharaja al-amr al-ʿālī al-mawlawī al-sulṭānī al-malikī al-[...] al-nāṣirī zāda allāhu fī. . .). (Information from Goitein's index cards)

T-S 10J18.7 1v

1v

תיעתוק

Yusuf Umrethwala, unpublished editions (n.p., 2023).

Recto

  1. خرج الامر العالي المولوي
  2. السلطاني الملكي الـ[ـكامـ]ـلي
  3. الناصري زاد الله في علاه وضاعفـ[ـه]

תרגום

T-S 10J18.7 1r

1r
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S 10J18.7: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.