מכתב: T-S 10J18.7

מכתב T-S 10J18.7

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2021

תיאור

Letter from Manṣūr Kohen to Eliyyahu the Judge (Abū l-Faraj b. al-Rayyis). In Judaeo-Arabic. There are several letters by this writer: see tag. This letter mentions al-Ra'īs al-Ḥakīm Abū Zikrī and al-Rashīd Abū l-Ḥasan. (Information from Goitein's index cards)

T-S 10J18.7 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

תרגום

T-S 10J18.7 1v

1v

Verso. Arabic:

  1. בסם אללה אלר[חמן אלרחים
  2. אלשי]ך אבו אלפרג אבן אלריס . אבן ע . . ד חרג[

Arabic Address.

  1. חצרה אלמולא
  2. אלאגל אלדיין אלגליל שצ
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S 10J18.7: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.