רשומה קשורה ל-מסמך שלטוני: T-S 10J18.7

מסמך שלטוני T-S 10J18.7
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה
  2. ציטוט
    Yusuf Umrethwala, unpublished editions (n.p., 2023).
    כולל digital edition