מסמך משפטי: Moss. VII,6.1

מסמך משפטי Moss. VII,6.1

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2017

תיאור

Debt acknowledgement that Abu Zikri owed ten dinars to 'our lord Moshe,' namely, Moses Maimonides, head of the Jews at that time. Signed by Shemuel ha-Levi b. Saadya. (Information from Catalogue of the Jack Mosseri Collection, p.189)

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. ולמא [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] זכרי אלמד[כור
 2. שקיקי . . . . [ . . . . . . . . . . . . ]יהם אבו אלפ[
 3. אב[ . . . . ] אלמדכור [ . . ] . פי אן פעלה נא . . [
 4. פל . . תהיא [ . ] . ך . . . . . יתבת מות אבו ז[
 5. עלי אן תסלם אבו אלפרג אלמדכור מן הדרת [
 6. עשרה דנאניר מצרייה פי דמתה חיני[ד
 7. עלי ואקנו מני אנני מעתרף ענדכם אע[
 8. מן הדרת אדונינו משה ירום הודו הנזכר . [
 9. פי דמתי לה בתורת חוב והודאה גמורה מע[כשיו
 10. בבינה תתבת פי בית דין אן אבו זכרי [אלמ]דכ[ור
 11. הדרת אדונינו משה הנזכר ירום הודו ואקנו [
 12. גמור חמור בכלי הכשר לקנות בו בלשון מעכשיו [
 13. כ]ל מודעין ותנאין על כל מה דכתיב ומפרש לעילא מן [
 14. שריר ובריר ומוחזק
 15. שמואל הלוי ביר סעדיה נע

תרגום