מסמך משפטי: Moss. VII,6.1

מסמך משפטי Moss. VII,6.1

תיאור

Debt acknowledgement. In the hand of Yosef b. Shemuel b. Saʿadya ha-Levi. Fragment (lower right corner). Involving Abū l-Faraj who had probably received 10 dinars from "our lord Moshe (Maimonides)"; Abū Zikī; someone whose death has not been properly confirmed; and possibly a conclusion that Abū Zikrī now owes 10 dinars to Moshe. Signed by Shemuel b. Saʿadya ha-Levi. (Information in part from Catalogue of the Jack Mosseri Collection, p.189.)

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. ולמא [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] זכרי אלמד[כור
 2. שקיקי . . . . [ . . . . . . . . . . . . ]יהם אבו אלפ[
 3. אב[ . . . . ] אלמדכור [ . . ] . פי אן פעלה נא . . [
 4. פל . . תהיא [ . ] . ך . . . . . יתבת מות אבו ז[
 5. עלי אן תסלם אבו אלפרג אלמדכור מן הדרת [
 6. עשרה דנאניר מצרייה פי דמתה חיני[ד
 7. עלי ואקנו מני אנני מעתרף ענדכם אע[
 8. מן הדרת אדונינו משה ירום הודו הנזכר . [
 9. פי דמתי לה בתורת חוב והודאה גמורה מע[כשיו
 10. בבינה תתבת פי בית דין אן אבו זכרי [אלמ]דכ[ור
 11. הדרת אדונינו משה הנזכר ירום הודו ואקנו [
 12. גמור חמור בכלי הכשר לקנות בו בלשון מעכשיו [
 13. כ]ל מודעין ותנאין על כל מה דכתיב ומפרש לעילא מן [
 14. שריר ובריר ומוחזק
 15. שמואל הלוי ביר סעדיה נע

תרגום