סמי ספרותי: Yevr.-Arab. I 1700.22

סמי ספרותי Yevr.-Arab. I 1700.22

תגים

תיאור

Entry in court notebook (#54). Prescription. Recipe for preparation of an ointment consisting of powdered litharge (martak masḥūq); calf suet (shaḥm kulā ʿijl); aged, fine oil (zayt ṭayyib ʿatīq); and perhaps dragon's blood (reading קטאר as qāṭir). The title is difficult to read; Goitein suggests "marham kulā" (kidney ointment, with the dot over the letter preceding kulā indicating that it should be deleted). Also possible is "marham nakhlī" (date-palm ointment). Contemporary documents and literary sources indicate that a "date-palm ointment" was used for the treatment of wounds; cf. T-S 8J20.26. Although no component of this ointment derives from a date-palm, it is to be stirred while it cooks with a green palm leaf (yuḥarrak bi-jarīd akhḍar), and plausibly the same leaf is somehow incorporated or used to apply the completed ointment on to the desired site. NB: Goitein referred to this document as folio 21 (Firk. II NS 1700.21) in accordance with the foliation written in pen; but the correct folio is 22, as written in pencil (the librarian with the pen gave two folios the number 8). ASE.

תיעתוק

S. D. Goitein, handwritten texts.

[[יוכד שחם אלכלי]]

  1. מרהם גבלי [מרהם כלי? מרהם נכלי?]
  2. מרתק מסחוק נאעם ושחם כלי //עגל//
  3. מסלי וזית טייב עתיק מן כל
  4. ואחד גזו באלקטאר מח/רו/ק
  5. וזן רבע אלמרתק מסחוק
  6. נאעם יכלט אלגמיע וירכב
  7. פי הון או צלאיה וירפע עלי
  8. נאר האדיה ויחרך בגריד אכצר
  9. ויטבך חתי ינעקד פי קואם
  10. אלמרהם

תרגום