רשומה קשורה ל-סמי ספרותי: Yevr.-Arab. I 1700.22

סמי ספרותי Yevr.-Arab. I 1700.22
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, handwritten texts.
    כולל digital edition
  2. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    למהדורה ראה