רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: Yevr.-Arab. I 1700.13

מסמך משפטי Yevr.-Arab. I 1700.13
 1. ציטוט
  Phillip Ackerman-Lieberman, "A Partnership Culture: Jewish Economic and Social Life Seen Through the Legal Documents of the Cairo Geniza" (PhD diss., Princeton University, 2007).
  לdigital translation ראה
  • Doc. 28
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  כולל digital edition