רשומה קשורה ל-מכתב: Moss. IV,27.2

מכתב Moss. IV,27.2
  1. ציטוט
    Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2019).
    כולל מהדורה